Dokumenty do pobrania

Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców (KRS)

Polisa ubezpieczeniowa

Certyfikat kompetencji

Licencja na wykonywanie transportu drogowego

Licencja międzynarodowego przewozu drogowego

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego